0

Atrofie betekenis

Hij verklaarde dat het dominante gen voor rode bloemen, het recessieve gen voor witte bloemen totaal verborg in heterozygote planten. Er kunnen twee verschillende soorten gameten aanwezig zijn in elk van de ouders: Mannelijke gameten - br. Vrouwelijke gameten - br en bw br bw br brbr brbw, rode bloem rode bloem bw brbw bwbw, rode bloem witte bloem deelverhouding 3 rood : 1 wit. Incomplete dominantie, de dominantie van het ene allel over het andere is niet altijd compleet. Soms kan hypotheek men een homozygoot individu van een heterozygoot individu onderscheiden. Een duidelijk voorbeeld hiervan kan men vinden bij de mirabilis (Nachtschone). Hier is de rode kleur incompleet dominant over de witte. Heterozygote bloemen krijgen een kleur die het midden houdt tussen rood en wit - zij worden roze. Dit wordt incomplete dominantie genoemd. Als men een rode en een witte mirabilis met elkaar kruist, zal al het nageslacht roze bloemen hebben. Als men twee roze bloemen met elkaar kruist krijgen we de volgende grafiek te zien: br bw br brbr brbw rood roze bw brbw bwbw roze wit we krijgen dan de deelverhouding 1 rood : 2 roze : 1 wit - 1:2:1. Overdominantie soms is het fenotype voor het heterozygote individu extremer dan beide homozygote varianten. I., als rr een lichtroze bloem geeft en rr een donkerroze bloem, dan geeft Rr een donkerrode bloem!

Aardappelpuree (basisrecept 4 variaties) - brenda kookt!

Hij begon met twee erwtensoorten, die bij het kweken hadden bewezen stabiel te zijn voor wat de kleur van de bloem betreft. Het ene ras gaf altijd rode bloemen en het andere alleen maar witte. Mendel kruiste deze rassen door stuifmeel van de ene soort op de stamper gewicht van de andere over te brengen. Het resultaat verjaardag was planten, die alleen maar rode bloemen hadden. Deze planten kregen de kans zichzelf voort te planten. Deze keer was het nageslacht niet homogeen. Ongeveer driekwart had rode bloemen en een kwart witte bloemen. Men noemt dit een deling tussen twee verschillende soorten met een deelverhouding van 3:1, die het aantal planten toont met rode bloemen en die met witte bloemen (zie hieronder). Mendel nam aan dat alle planten, die het resultaat waren van de kruising van de twee soorten, de eigenschap hebben voor zowel rood als wit. Hij nam ook aan dat de rode kleur een grotere invloed had dan de witte kleur. Daarom noemde hij de sterkere, invloedrijke eigenschap dominant. De zwakkere eigenschap noemde hij recessief.

atrofie betekenis

een mutatie genoemd. Sommige van dergelijke mutaties hebben geen enkele invloed op het individu. Andere zullen zulke verstrekkende gevolgen hebben dat het individu niet zal kunnen overleven, andere mutaties zullen gewijzigde, maar gezonde, individuen voortbrengen. Een voorbeeld van een dergelijke mutatie kan het gen voor non-agouti en verdunning bij katten zijn. Sommige mutaties, in vergelijking met andere, hebben zelfs een positieve uitwerking op de overlevingskansen van het individu. Dan zal deze nieuwe eigenschap worden doorgegeven en worden dieren- en plantensoorten verbeterd door de mutatie. Dit is de basis van de evolutietheorie. Natuurlijke selectie zal ervoor zorgen dat alleen dieren, die gezond zijn, zullen overleven, terwijl ongezonde mutaties zullen worden uitgeroeid. Dominant - recessief, gregor Johann Mendel, de grondlegger van de genetica, experimenteerde met erwtenplanten. Zoals we eerder al hebben vermeld, was een van de zaken die hij bekeek (die hij bestudeerde) de kleur van de bloemen.

Betekenis f' vb 4 - geogebra

Atrofie - 23 definities - encyclo

In plaats daarvan verwacht men dat het allel voor een lange steel gekoppeld zou zijn aan het allel voor rode bloemen, zodat men uitsluitend hoge planten met rode bloemen of lage planten met witte bloemen zou krijgen. Dit is echter niet het geval, omdat tijdens de reductiedeling de twee aan elkaar gepaarde homologe chromosomen naar elkaar oversteken en delen uitwisselen. Dit wordt overkruising of recombinatie genoemd. Als gevolg daarvan, bevat het chromosoom dat een individu krijgt van ontsteking zijn moeder, ook gedeelten van het chromosoom van de oma van moeders kant en gedeelten van hetzelfde chromosoom van de opa van moeders kant. Toch is het nog steeds zo dat allelen, die zich op hetzelfde chromosoom bevinden, de neiging hebben elkaar te volgen. Des te dichter ze bij elkaar zijn, des te kleiner is de kans dat een overkruising tussen hen plaats zal vinden. En des te groter de kans dat de allelen elkaar zullen volgen. Van de genen wordt gezegd dat ze met elkaar zijn verbonden. Een chromosoom is een heel erg lange dna-molecule. Elk gen bestaat uit een klein stuk van een dergelijke dna-molecule. Soms gaat er iets mis gedurende de vermeerdering van de chromosomen, zodat een gedeelte van de dna-molecule, misschien een deel van een gen, anders is dan de oorspronkelijke molecule.

atrofie betekenis

Bij elke generatie worden ze opgesplitst als de gameten worden aangemaakt tijdens reductiedeling (meiose elke haploïde kiemcel heeft maar én allel van het originele paar. Bij de bevruchting wordt een nieuwe combinatie gecreëerd. Beide allelen in het paar kunnen identiek aan elkaar zijn, het individu wordt dan homozygoot voor dat paar allelen (Grieks: homos zelfde, zygon paar) genoemd. Als we de allelen, die de kleur van de bloem van de erwtenplant bepalen, br (rode kleur) en bw (witte kleur) noemen, kan een individu uit de volgende combinaties bestaan: brbr homozygoot, bwbw homozygoot, brbw heterozygoot. De kiemcel zal of het allel br of het allel bw hebben. De allelen voor verschillende erfelijke eigenschappen worden vaak onafhankelijk van elkaar aan de gameten overgedragen, aangezien de verschillende genen zich vaak op verschillende chromosomen bevinden of ver van elkaar verwijderd op hetzelfde chromosoom. Een erwtenplant, bijvoorbeeld, kan de allelen brbw kleur van de bloem hebben en lsks voor een lange respectievelijk korte steel. De gameten kunnen dan elk van de volgende combinaties hebben: brls, brks, bwls of bwks. Wanneer de gameten worden gevormd, worden de allelen voor kleur, br en bw, onafhankelijk van de allelen voor de lengte van de steel, ls en ks, overgedragen. Overkruising, soms zijn de genen voor twee verschillende eigenschappen aanwezig op hetzelfde chromosoom. Als het gen voor bloemkleur en het gen voor lengte van de steel op hetzelfde chromosoom aanwezig zijn, zou men niet verwachten roodbloemige en witbloemige erwtenplanten te krijgen, met zowel lange als korte stelen.

Hoofdstuk 8: reproductiefysiologie bij de huisdieren

Een chromosoom van elk paar chromosomen is daarom van de moeder en darm de andere van de vader. Het bevruchte eitje begint door middel van mitose te groeien. Het geslacht van het nieuwe organisme hangt af van of het eitje is bevrucht door sperma met een x-chromosoom, waardoor het vrouwelijk is, of een y-chromosoom, waardoor het mannelijk. Onder sommige soorten, vogels bijvoorbeeld, is het precies andersom en heeft de eicel twee verschillende geslachtsbepalende chromosomen. Genen, het woord gen, voor het eerst geïntroduceerd in 1910, werd gebruikt als een abstracte erfelijke eenheid, die een bepaald erfelijk kenmerk in bedwang hield binnen een specifieke soort. Het bestaan van genen was voorspeld door het onderzoeken van erfelijke kenmerken, bijvoorbeeld de kleuren van bloemen, van bekende "ouders" gedurende veel generaties. De beroemdste onderzoeken zijn verricht door Mendel, een Oostenrijkse monnik, naar de verschillende kenmerken van erwtenplanten. De erffactor, die de kleur van de bloemen bepaalde, was aanwezig in verschillende versies. In én geval gaf het witte bloemen, in een ander rode. Hetzelfde gold voor de structuur van de buitenkant van het zaad: sommige zijn gerimpeld, andere glad. Deze verschillende variaties van én bepaald gen worden allelen genoemd. Elk organisme heeft twee allelen voor elk kenmerk, én van elke ouder. atrofie betekenis

Tijdens meiose worden de aantallen chromosomen verminderd, zodat de dochtercellen maar de helft van het aantal chromosomen van de moedercellen bevatten, én chromosoom van elk paar. Deze cellen met een enkel stel chromosomen worden haploïde genoemd (Grieks: haploos enkel). Cellen, die dubbele stellen chromosomen hebben,. Chromosomen oefeningen in paren, worden diploïde genoemd (Grieks: diploos dubbel). In hogere rode organismen zijn alleen gameten, voortplantingscellen zoals eicellen en sperma, haploïde. Als de gameten niet haploïde waren, zou het aantal chromosomen zich bij elke generatie verdubbelen. Meiose: In verschillende organismen, inclusief zoogdieren, zijn er twee mannelijke chromosomen die geen homoloog paar vormen. Ze worden de x- en y-chromosomen genoemd. Tijdens meiose worden er twee typen sperma aangemaakt, een met een x-chromosoom en een met y-chromosoom. De vrouwelijke cellen hebben twee x-chromosomen en in elke eicel bevindt zich én van deze. Wanneer een eicel en sperma tijdens de bevruchting samensmelten, worden de chromosomen met elkaar vermengd en wordt de diploïde staat hersteld.

Draaien op leegte door John Zerzan

Het is niet noodzakelijk dezelfde aanleg voor een bepaalde oogkleur op allebei de chromosomen, maar dat is wel mogelijk. Genen met vergelijkbare functies worden homoloog genoemd. Wanneer een cel zichzelf splitst, vindt er een verdubbeling van het aantal chromosomen plaats, omdat elke chromosoom zichzelf ook weer halveert, in een groep van twee. Het paar wordt bijeengehouden op een bepaalde plek, die centromeer wordt genoemd. Omdat elke cel in beginsel twee kopieën heeft van elk chromosoom, betekent dit dat elke cel, net voor de deling, ervaringen 4 kopieën heeft van elk chromosoom. De twee oorspronkelijke chromosomen van het paar zijn vergelijkbaar met elkaar, maar de twee kopieën van elk chromosoom, die op het centromeer bij elkaar worden gehouden, zijn identiek! Na deze verdubbeling, groeperen de centromeren zich in de kern van de cel, waar zij zich splitsen: de twee chromosomen van het identieke paar, nu eindelijk los van elkaar, verplaatsen zich naar tegenover elkaar liggende delen van de cel. Omdat alle chromosomen dit doen, zij zijn verdeeld in twee identieke groepen, verplaatst elke groep zich naar het tegenoverliggende deel van de cel om de nucleus van de dochtercel te vormen. De celwand wordt gevormd tussen de twee dochtercellen en het proces kan weer helemaal opnieuw beginnen. Deze wijze van celdeling wordt mitose genoemd. Op die manier wordt de moedercel tijdens mitose opgedeeld in twee identieke dochtercellen, die elk hetzelfde stel chromosomen hebben als de moedercel. Mitose: Er is ook een ander type celdeling: reductiedeling of meiose.

atrofie betekenis

De cel, alle organismen bestaan uit cellen. Zij leven als een enkele cel of als grotere en kleinere groepen. Bacteriën en microscopische wezens bestaan uit én enkele cel, maar hogere planten en dieren bestaan uit vele duizenden, miljoenen of miljarden cellen. In zulke ingewikkelde organismen hebben de detoxen cellen verschillende taken en zijn gegroepeerd in organen met verschillende functies. Voorbeelden van zulke organen zijn. De hersenen, nieren en longen, of in planten: bladeren en stampers. De vorm en omvang van een cel kan nogal variëren. Allemaal kunnen ze echter worden beschouwd als een mengsel van biologische moleculen in een zak. De "verpakking" wordt het celmembraan genoemd en de "soep" erin, het cytoplasma, bevat een grote hoeveelheid van gemakkelijk herkenbare samenstellingen, die allemaal een specifieke functie hebben. De grootste samenstelling is de kern van de cel, "nucleus" genaamd, die de chromosomen bevat. De chromosomen, chromosomen zijn er in paren, zodat als er bijvoorbeeld een gen voor oogkleur is op het ene chromosoom in een paar, er ook een gen is voor oogkleur op dezelfde locus, dezelfde "plaats" op het andere chromosoom.

Slag met infektsiyami in de waterbekkens

Vertaald door Karin Sandbergen. Waarom wordt groenten men verondersteld dit allemaal te leren? Het is immers een hobby, geen beroep! Om op een verantwoorde manier te kunnen fokken, moet men iets afweten van genetica. Vanzelfsprekend is het fokken van katten "alleen maar een hobby maar dat verandert niets aan het feit dat kennis van genetica nodig is, of het nu om een hobby gaat of niet. Er wordt met katten gefokt en daardoor kunnen ze schade oplopen, zowel op de korte als de lange termijn, als het fokken op een onjuiste manier plaats vindt. Het is natuurlijk ethisch niet verantwoord katten schade toe te brengen, alleen maar vanwege een gebrek aan kennis. Als men daarom geen tijd of geen zin heeft om dit te bestuderen, moet men niet met katten fokken. U kunt altijd met uw katten showen en op een andere manier plezier aan hen beleven! Hier kunt u wat basiskennis over het onderwerp opdoen. Maar we adviseren u zelf meer kennis te vergaren door de aanbevolen literatuur en andere boeken te lezen, die over het onderwerp gaan. Of lezingen te bezoeken als die gelegenheid zich voordoet.

Atrofie betekenis
Rated 4/5 based on 647 reviews
SHARE

atrofie betekenis Synure, Sat, May, 05, 2018

Anoniem op 0 0, atrophia, teruggang in de voedingstoestand van organen, waardoor deze verkleinen of verschrompelen; cutis, perkamentachtige, haarloze, gemakkelijk rimpelbare dunne huid; cutis maculosa, syn. Anoniem op 0 1 ( medisch ) verschrompeling van organen 1 3 Bij een atrofie spreken we van een orgaan dan wegkwijnt of verschrompelt. Atrofie is een medische term die deze verkleining van organen aanduidt.

atrofie betekenis Obalyc, Sat, May, 05, 2018

Van de vagina en vulva: verstijving en verlies van elasticiteit van het weefsel in en om de vagina. Het is een symptoom van de menopauze en kan leiden tot jeuk of pijnlijke irritatie. 0 0, het verkleinen of verschrompelen van een orgaan, als gevolg van te weinig voeding 0 0, achteruitgang in bouw en werking van organen en weefsels in het lichaam ten gevolge van het ziekteproces.   1 1, verschrompeling van een normaal ontwikkeld orgaan of weefsel. 0 0, atrophia, teruggang in de voedingstoestand van organen, waardoor deze verkleinen of verschrompelen; cutis, perkamentachtige, haarloze, gemakkelijk rimpelbare dunne huid; cutis maculosa, syn. Anetodermie; degeneratieve, met degeneratie gepaard gaande atrofie; gyrata retinochoroidea, atrofie van net- en vaatvlies van het oog met een gekronkeld (zie gyratus) aspect bij kinderen.

atrofie betekenis Soxeha, Sat, May, 05, 2018

1 0 verminderen in volume en werking van een bepaald orgaan (bvb. 2 1 verminderen in volume en werking van een bepaald orgaan (bvb. 1 0, deze betekenis is nsfw/18. Klik hier om deze betekenis te tonen.

atrofie betekenis Nihowym, Sat, May, 05, 2018

2 0 teruggang in de voedingstoestand der organen waardoor deze verkleinen of verschrompelen. Atrofie kan ontstaan door ziekte of ongebruik. 2 0, verschrompeling van een orgaan door het afsterven van de cellen waaruit het orgaan bestaat. Het afsterven wordt veroorzaakt door een tekort of juist een overmaat van stoffen die de cel nodig heeft om te blijven leven.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: